Vattenleksaker

I Sverige har vi mycket fint vatten både i kranar, sjöar, hav och brunnar. Vattnet är i de flesta fall klart och fint. Dessutom har de svenska somrarn