Kemikalier och små barn

I de allra flesta leksaker ska det inte finnas kemikalier. Det kan dock finnas en del undantag. Många menar också att plaster, flamskyddsmedel med mer