Brandrisk och risk för kvävning

I stort sett alla leksaker innebär risker för bebisen men man kan förhindra att olyckor sker. Men hur ser det ut med bränder, och kan barnet kvävas av